Vår historia - Ivan Larsson Skog & Trädgård AB

Företaget som skulle komma att bli Ivan Larsson Skog och Trädgård grundades redan 1889 av en veterinär vid namn A. Bergström. Från början bestod verksamheten främst av att sko hästar och reparera trasiga vagnar. Ivan Larsson själv föddes i Falun 1888, året därpå flyttade familjen till Norrköping och Ivans far W. A. Larsson började som verkgesäll hos Bergström. Efter flera års anställning blev Ivans far partner i firman och tog strax därefter, år 1904, själv över som ägare. Ivan själv påbörjade vid ungefär samma tid en grundlig utbildning till hovslagare. År 1918, efter avslutad utbildning, slog sig Ivan samman med sin far som ägare och några år innan faderns död tog han själv över som ensam innehavare.

1940- & 1950-talet

I många år fortsatte Ivan Larsson verksamheten inom hovslageri, men i och med inträdet av bilismen under 40- och 50-talet blev efterfrågan på sådana tjänster allt mindre. Detta förutsåg Ivan och började utöka verksamheten med försäljning av cyklar och motorcyklar. I början av 50-talet bytte firman namn till Ivan Larsson cykel- och motorsport och när Ivan gick ur tiden i december 1954 tog Lennart Öhman över som innehavare. Under den stora stadssaneringen på 1960-talet fick firman lämna de klassiska lokalerna på S:t Persgatan 15 och flytta till Bråddgatan 38, där man huserade några år innan det återigen var dags att flytta - denna gång till Hospitalsgatan 60.

1985

År 1985 tog Bittan Frindberg och Lasse Andersson över firman, som låg kvar på Hospitalsgatan i nästan 30 år innan det var dags att flytta till de nuvarande lokalerna på Malmgatan 19 år 2003. Med åren har verksamheten mer och mer kommit att handla om försäljning och reparation av skogs- och trädgårdsmaskiner. Nuvarande ägare av Ivan Larsson Skog och Trädgård, Matthias Isebäck, tog över verksamheten år 2009.

Kontakta oss för frågor om trädgårdsmaskiner

Har du frågor och funderingar om en trädgårdsmaskin du söker? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Kontakta oss